+31 (0)3 13 45 08 57

SLIM Subsidie

SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in het mkb

De SLIM-regeling richt zich op leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen. Met deze subsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.


Hoeveel is de subsidie?

Het subsidiebedrag hangt af van het type project en de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen tot en met 50 medewerkers (fte) ontvangen maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.999. Mkb’ers tot en met 250 medewerkers (fte) ontvangen maximaal 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.999.


Welke projecten komen in aanmerking?

SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

  • Het doorlichten van de onderneming en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan. Trends en ontwikkelingen worden in beeld gebracht en de HR-strategie bepaald;
  • Het laten samenwerken van afdelingen of bedrijfsactiviteiten, zodat er van elkaar geleerd wordt;
  • Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken met externe adviseurs;
  • Het opzetten van een academy, bedrijfsschool of bedrijfsspecifieke knowhow;
  • Het opzetten van een leerportaal voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding.
  • Het organiseren van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid en gecoacht door een externe adviseur.

Wanneer indienen?

De volgende openstelling voor mkb-ondernemingen loopt van 1 september tot en met 28 september 2023. Indien er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, vindt er een loting plaats die de beoordelingsvolgorde bepaalt. Op basis van de gelote volgorde worden de aanvragen getoetst op volledigheid. Als een aanvraag als volledig is beoordeeld, vindt de inhoudelijke beoordeling plaats. Het subsidieproject mag pas starten op het moment dat het Ministerie van SZW de officiële beschikkingsbrief heeft verstuurd.


Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Bel gerust naar +31 (0)6 5491 0050 om de mogelijkheden te bespreken of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!  • * = vereist